Munkatársak

A gyermekek és az óvodáink életében kiemelten fontosnak tartjuk az év-és ünnepkörhöz kapcsolódó tevékenységek, összefogások eredményeként megvalósuló alkotói munkák szorgalmazását. A magyar néphagyományok ápolását és éltetését, továbbörökítését.

 

Óvodáink helyrajzi adottságaiból fakadóan kiemelten fontos része a mindennapjainknak és pedagógiai programunknak a környezettudatos életmód, mely gyakorlati megvalósulását a programban részletesen fejtjük ki. Alapelveket tekintve a környezetünkhöz való alázatos hozzáállás, az „élni és élni hagyni” alapelvének, ember és természet jó egyensúlyának megteremtési lehetőségeinek átadását és gyakorlását tartjuk fontosnak.

A nevelőtestületekre jellemző a szakmai nyitottság, igényesség. Az önképzésen túl szívesen vesznek részt tanfolyamokon, bemutató napokon, hospitálásokon, hogy bővítsék szakmai ismereteiket, módszertani tudásukat. Pedagógus kompetenciák fejlesztése nem akkreditált képzéseken - a nevelőközösség teljes részvételével - célként jelenik meg továbbképzési tervünkben.

 

A nevelőmunkát az óvoda teljes nyitva tartásában óvodapedagógus végzi, akiknek személye a nevelésben értékformáló erő. Csoportonként két-két óvónő dolgozik heti váltásban. Az óvodapedagógusok és az óvoda működését segítő, nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez.

 

Támogatjuk óvodapedagógusaink azon törekvéseit, hogy a program megvalósításához szükséges szakirányú tanfolyamokon részt vegyenek, folyamatosan fejlesszék tudásukat, rendelkezzenek biztos ismeretekkel, készségekkel. Tudják a személyiségformálás folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait. Csak hiteles pedagógus tud cselekedeteivel, a gyerekekre hatni. A pedagógus mintaként áll a gyermekek előtt. Személyisége elfogadó, segítő, támogató attitűdön alapszik, modell szerepe életrendi mintáiban, szokásaiban mindennapi viselkedés kultúrájában felerősödik.

 

Óvodánkban a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. biztosítja az étkeztetést. A konyha vállalja a diétás gyermekek ellátását is szakértői szakvélemény alapján.

 

Pedagógus asszisztens és óvodapszichológus segíti munkánkat. Ingyenes szolgáltatásként, szakember szűrése alapján hetente két alkalommal logopédus fejleszti a rászoruló gyermekeket. Szülői igény szerint ingyenes hitoktatás lehetőségét biztosítjuk. Mindhárom óvodában hangsúlyos szerepet kap az egészséges életmód kialakítása. A szülők segítségével délelőttönként gyümölccsel, zöldséggel kínáljuk a gyermekeket, ezzel is biztosítva a vitaminszükségletüket.

 

Az óvoda orvosa, védőnője rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődését.

A szülőkkel együttműködve korrekt nevelőpartneri viszony kiépítésével kívánjuk kitűzött céljainkat elérni, illetve feladatainkat megvalósítani. Óvodánkban rugalmasan alakítjuk a gyermekek napirendjét. A szülők folyamatosan betekintést nyerhetnek az óvodai életbe: fogadóórák, közös családi programok, ünnepségek teszik szorosabbá a család és az óvoda kapcsolatát.


 

Székhely, telephely dolgozói

Székhely Óvoda
Óvodapedagógusok Ferenczy Erika, Farkas Renáta, Fokt Ildikó, Kolozsvári Krisztina, Kovách Enikő, Kissné Nagy Marianna, Látó Liliána, Lengyel Zsuzsanna, Molnár Eszter, Pavlitsek Istvánné, Porer Zoltánné, Pungor Anita, Tollár Anita
Gyógypedagógus Szilas Tamásné
Pedagógiai asszisztensek Kovács Szilvia, Nagy Nikolett, Pappné Magyarósi Ágnes
Óvodatitkár Lengyel Veronika
Dajkák Csala Zsuzsanna, Egresyné Makra Márta, Olesiák Barbara, Pusztai Lászlóné, Sallai Melinda, Vasas Julianna, Zsótér Gabriella
Konyhai dolgozók Magyar Barna Lászlóné, Porcs Lászlóné
Kertész

Pók Attila

Takarító

Magyarné Baki Bernadett

 

Tesz-Vesz Óvoda telephely
Óvodapedagógusok Földváry Csilla, Hornyák Ildikó, Szabó Éva, Simon Lászlóné, Udvarhelyi Mónika, Varga Daniella, Tóth Adrienn
Óvodapszichológus Bognárné Losonci Adrienn
Pedagógiai asszisztens Radócz Emese
Óvodatitkár Dabiné Komesz Mónika
Dajkák Mohácsi Józsefné, Pálfy Zoltánné, Kovács Tímea, Tóth Józsefné
Konyhai dolgozók Gényi Júlia, Hegyi Anna
Kertész Kovács Elek
Takarító Cseh Zsuzsanna

 

Törcsvár Utcai Óvoda telephely
Óvodapedagógusok Gyapay Diana, Juhászné Kléner Ágnes, Péter Gizella, Sebestyén Csilla, Simonné Tóth Zsuzsanna, Táborszky Andrea, Zsadányi Krisztina, Cvik Dóra
Pedagógiai asszisztens Remény Hajnalka
Óvodatitkár Sárközy Tímea
Dajkák Benyovszky Zsolt Attiláné, Pásztor Istvánné, Verebély Gáborné, Simon Brigitta
Konyhai dolgozó

Galambos Attiláné

Kertész Fancsali Attila
Takarító Szeleczky Tünde

© 2013-2017 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA